Project Description

Lokacija: Lesce
Vodja projekta: Tina Jerman, mag. inž. arh.
Projektantka interierja: Nena Lamut, univ.dipl.inž.arh., Kaja Žugelj, mag.diz., Tina Jerman, mag. inž. arh.
Vizualizacija interierja: Nena Lamut, univ.dipl.inž.arh., Kaja Žugelj, mag.diz.
Površina območja: 400 m2
Leto načrtovanja / izvedbe: 2021/