Project Description

Ureditev degradiranih območij za dvig ravni bivanjskega ugodja Tržičanov.

Lokacija: Tržič
Projektantka idejne zasnove intervencij: Tina Garibović, mag. inž. arh.
Vizualizacije intervencij: Anja Jemec, abs. arh.
Površina: mestno jedro
Leto načrtovanja / izvedbe: 2014 / –