Project Description

Na stiku naselja, travnika in gozdnega roba, v neposredni bližini Bleda, smo v rahlo naraščajoč teren umestili manjše lesene glampe, od koder se pogledi odpirajo proti prostranemu travniku in gorski panorami. V trikotnemu objektu je omogočeno spanje dveh oseb, pred vhodom pa ima vsak pripadajočo leseno teraso za večje udobje. Toaletni prostori so skupni in se nahajajo v dveh pomožnih objektih, ki sta deloma vkopana v teren na robu območja. Tudi sanitarna objekta sta lesena in imata ravno zeleno streho, ki ju delno zakrije pred pogledi. Med objekti so urejeni kotički za druženje ali pa umaknjeno bivanje na prostem.

Lokacija: Bohinjska Bela
Vodja projekta: Tina Jerman, mag. inž. arh.
Projektantka: Ana Konda, mag.inž.arh.
Vizualizacije: Ana Konda, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, m.i.a.
Površina območja: 1000 m2
Leto idejne zasnove: 2019