ZUNANJA UREDITEV

V projektu zunanje ureditve med horizontalne in vertikalne ozelenitve smiselno umestimo tlakovanje poti, nasutja, pregradne elemente, osvetlitev ter manjše ali enostavne objekte.
Navadno načrt zunanje ureditve obsega gradnjo nadstreška, pergole, bazena, vrtne ute,… Ti objekti zahtevajo zakonska dovoljenja. Naj vam uredimo celotno projektno dokumentacijo za zunanjo ureditev, ki ne bo le skladna z zakonodajo, pač pa tudi funkcionalna in estetska.

ZUNANJI PROSTOR NAS BOGATI

Bodimo povezani z naravo

Dobro načrtovana zunanja ureditev objekta je enako pomembna kot sama arhitektura in interier. Oblikovalsko izhodišče je umeščenost v krajino, kot tudi značilnosti posameznega prostora in želje uporabnika.

NAŠA VIZIJA

bodimo povezani z naravo

Brezčasno oblikovanje

Prostoru damo piko na i s skrbno načrtovanimi detajli. Vračamo se k naravi, zato pri oblikovanju uporabljamo naravne materiale.

Javni prostor je last vseh

Javni prostor je območje, ki je dostopno vsem. Predstavlja mesto, kjer se odvija naše javno življenje. Je pogoj za socialno in družbeno dimenzijo bivanja, ter osnovni člen mesta in skupnosti

Zaupajte nam vaše vzore, želje in potrebe. Naj načrtujemo idealno zunanjo ureditev za vas.
Zunanja ureditev zasebnih stanovanj in hiš
Zaupajte nam vaše vzore, želje in potrebe. Naj načrtujemo idealno zunanjo ureditev za vas.
Ureditev javnega prostora