Project Description

Enostanovanjska hiša za mlad par je umeščena na obrobju Domžal. Objekt se z bivanjskimi prostori odpira proti odprtim zelenim površinam za zahodu, kar narekuje samo obliko hiše ter umestitev steklenih površin, ki zaradi orientacije zahtevajo tudi ustrezno osenčenost.

Lokacija: Domžale
Vodja projekta: Tina Jerman, mag. inž. arh.
Arhitektura: Ana Konda, u.d.i.a.
Vizualizacija: Ana Konda, u.d.i.a.
Površina: objekta: 175 m²
Leto načrtovanja : 2018