Project Description

Lokacija: Tržič
Vodja projekta: Tina Jerman, mag. inž. arh.
Projektantka interierja: Eva Hlebš, u.d.i.a., Tina Jerman, mag. inž. arh.
Organizacija prenove in projektantski nadzor: Tina Jerman, mag.inž.arh., Matjaž Jerman,
Leto načrtovanja / izvedbe: 2019/2020