Na podlagi potreb in možnosti postopnega razvoja mestnega jedra Tržiča, smo skupaj z Občino Tržič načrtovali posege oz. intervencije v degradirana območja.

Tržič je bil dolga leta s svojim gospodrastvom eden izmed razvitejših in vplivnejših krajev Gorenjske. Industrija je bila v 19. stoletju v razscvetu, zato je mnogo prostih delovnih mest v Tržiču povzročilo imigriranje, kar je v mestu pustilo posledice. Neorganizirana in nepremišljena gradnja je botrovala k vedno slabši urbanistični zasnovi Tržiča. Vse zelene kline so pozidali s stanovanjskimi hišami in industrijskimi objekti, tako so iz mesta izrinili zelene površine.

Ureditev degradiranih območij za dvig ravni bivanjskega ugodja Tržičanov.

S spremembo državne politike iz socializma v kapitalizem se je gospodarstvo v Tržiču ustavilo.
Industrijski obrati niso bili več konkurenčni, zato so se postopoma po večini zaprli in prenehali z obratovanjem. Propadle tovarne so postale degradirana, zapuščena območja, ki so pripomogla k razvrednotenju mesta.

Ker je v Tržiču v prvi vrsti pomanjkanje javnega prostora, smo v idejni zasnovi opredelili nekaj potencialnih območji za ureditev javnih površin, s katerim bi dvignili raven bivanjskega ugodja ter z minimalnimi sredstvi počasi, a učinkovito omogočali razvoj in napredek mesta v urbanističnem in arhitekturnem smislu. Hkrati pa bi prebivalcem ponudili površine, kjer bi se izobraževali, sproščali, sprehajali, družili.